നിലാവിന്‍റെ ഗന്ധം

____________________________

മഞ്ഞണിമുറ്റ,ത്തിളവെയിൽ കായുന്ന

മന്ദാരപൂങ്കുയിലേ

മാനം ചുവക്കുന്ന നേരത്തു നിന്നോട്

കിന്നരം ചൊല്ലിയതാര്.

തളിർമുല്ലപ്പടർപിലൊഴുകുന്ന ഗാന്ധർവ

സൗന്ദര്യ പാൽനിലാവിൽ

ചേരുന്ന മുഗ്ദ്ധമാം പ്രണയത്തിൻ ഗന്ധമെൻ

ഹൃദയത്തിൽ പകർന്നതാര്.

നിൻ പ്രേമാഹാരം ചാർത്തിയ നേരത്ത്

ചിരിതൂകി നിന്നവളാരോ,

മധുരമാം നൊമ്പരകാറ്റിന്‍റെ ശ്രുതിയിൽ

മഴയായ് പെയ്തവളാരോ.

മൊഴിയകന്നിന്നൊരു വാടിയപൂവിന്‍റെ

ഇതളായ് മാറിയതെന്തേ

പകരുമെന്നാത്മാവിൻ ഗാനമഞ്ജീരത്തിൽ

മഴവില്ലു തീർക്കുവാനല്ലേ…

പകൽമായുമാർദ്രയാമമ്പിളി  ചൂടുന്ന

നീളും നിശാവേളയിൽ ഞാൻ

തേടുന്നു നിഴലായി നീല നിലാവായി

നീരാടും നിൻ ഗന്ധമെന്നും.

അകലെയെങ്ങോ മാഞ്ഞുപോകും മേഘരാഗമായ്

മഴയായ് പെയ്തൊഴിയുന്നു, വിണ്ണിൽ

വെൺതാരകം നീ കൺതുറന്നു

എന്നും, നിലാവായ് എന്നെ പുണർന്നു…

 

http://www.facebook.com/amaldevpd

http://mizhipakarppukal.blogspot.com

http://www.facebook.com/blankpage.entekavithakal

http://www.amaldevpd.simplesite.com

amaldevpd@gmail.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s